Czy wiesz, że…?

….Organic agriculture is one of the three main directions of agricultural development in Poland? It is a farming system of sustainable plant as well as animal production. It means using only resources of biological origin, which reduces dependence on external inputs. It is also called biological or organic farming. Its basic principles include the imitation… Czytaj dalej Czy wiesz, że…?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii

Czy wiesz, że…?

Rolnictwo ekologiczne jest jednym z trzech głównych kierunków rozwoju rolnictwa w Polsce?   To system gospodarowania zrównoważonej produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Oznacza korzystanie wyłącznie na środkach pochodzenia biologicznego, co zmniejsza zależność od nakładów zewnętrznych. Nazywane jest również rolnictwem biologicznym lub organicznym. Do jego podstawowych założeń zalicza się naśladowanie procesów, zachodzących w naturalnych ekosystemach. Charakterystyczna jest produkcja w cyklu… Czytaj dalej Czy wiesz, że…?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog