Czy wiesz, że…?

Rolnictwo ekologiczne jest jednym z trzech głównych kierunków rozwoju rolnictwa w Polsce?

 

To system gospodarowania zrównoważonej produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Oznacza korzystanie wyłącznie na środkach pochodzenia biologicznego, co zmniejsza zależność od nakładów zewnętrznych. Nazywane jest również rolnictwem biologicznym lub organicznym. Do jego podstawowych założeń zalicza się naśladowanie procesów, zachodzących w naturalnych ekosystemach. Charakterystyczna jest produkcja w cyklu zamkniętym: gleba – roślina – zwierzę. Co zalicza się do głównych celów rolnictwa ekologicznego?

 

  • wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych
  • dążenie do podwyższania żyzności gleby
  • gospodarowanie zasobami naturalnymi z poszanowaniem mechanizmów biologicznych

 

Istotnym elementem jest również dobór gatunków roślin do tak zwanego płodozmianu, który powinien być maksymalnie zróżnicowany i rozbudowany. Jego rolą jest ograniczanie szkodników oraz zachwaszczenia poprzez stosowanie przerw w uprawie na tym samym polu.

 

rolnictwie ekologicznym ważne są przede wszystkim metody ochrony roślin, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie występowania chorób. W tym miejscu wymienić można dobór terminu siewu oraz zabiegów pielęgnacyjnych, które są niekorzystne dla rozwoju chorób. Dodatkowo rozmieszczanie pułapek
i tablic chwytnych, jak również przykrywanie roślin osłonami w czasie nasilenia występowania szkodników. Każdy rolnik wie, że stosowanie lekkich włóknin też ma tutaj niemałe znaczenie. Dlaczego? Rozkładanie ich wokół roślin zapobiega rozwojowi chwastów, co znacznie ułatwia uprawę roślin w ekologiczny sposób. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że rolnictwo ekologiczne można traktować jak filozofię ziemi. Abyśmy mogli wyprodukować zdrowy, pełen wartości odżywczych produkt, trzeba w to włożyć wiele nakładów pracy. Tutaj nie ma miejsca na wsparcie uprawy pestycydami chemicznymi, nie ma dróg na skróty. Produkcja ekologiczna pod nadzorem to wielkie wyzwanie oraz ryzyko, ale efekt finalny znacznie odbiega od tego, co nie posiada certyfikatu „zielonego listka”.

 

O rolnictwie ekologicznym można mówić bez końca. Ale jego głównym celem jest bez wątpienia wysoka jakość. Zanim trafi do sprzedaży sukcesywnie przechodzi przez system kontroli gospodarstwa. A dobry jakościowo produkt to najlepszy prezent dla konsumentów.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog